Antal mätningar: (MIN/MAX)

 Minst mätningar
 Dag  Antal mätningar:
21. 11. 2020 564
24. 11. 2020 822
22. 11. 2020 1085
23. 11. 2020 1431
 Mest mätningar
 Dag  Antal mätningar:
23. 11. 2020 1431
22. 11. 2020 1085
24. 11. 2020 822
21. 11. 2020 564